zatvorene

Ukončenie činnosti

Spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy, a.s. od mája 2016 už nie je prevádzkovateľom kúpaliska v Stráňavoch. Napriek našej snahe o predĺženie doby výstavby sme sa s obcou nedohodli na pokračovaní projektu a kúpalisko bolo vrátené do správy obce Stráňavy. Bližšie informácie o novom nájomcovi ako i prevádzke kúpaliska nájdete na stránkach obce.

Budova SO-08 - Sezónne občerstvenie a sociálne zázemie je spolu aj s projektovým zámerom na predaj.

Otvorenie kúpaliska

 Stráňavy 4. júla (TASR) – Termálne kúpalisko v Stráňavách pri Žiline, ktoré malo zostať v roku 2014 zatvorené, otvoria pravdepodobne na budúci týždeň vďaka občianskej iniciatíve minuloročného správcu kúpaliska a obyvateľa Stráňav Branislava Štrbu.
      Podľa Jána Sládeka, predsedu predstavenstva spoločnosti AQUA Eden, a.s., Stráňavy, ktorá je nájomcom kúpaliska, o otvorení kúpaliska rozhodli v stredu (2. 7.). "Od stredy sme začali intenzívne pracovať. Vo štvrtok tu už boli z Úradu verejného zdravotníctva odobrať vzorky vody. Keď budeme mať výsledky, čo by malo byť do piatich dní, kúpalisko otvoríme," informoval Sládek.
      Doplnil, že súčasný nájomca kúpaliska odkúpil projektový zámer na výstavbu akvaparku v areáli a rekonštrukciu existujúceho bazéna v roku 2012. "Pokračovaniu vo výstavbe bránia majetkové spory ohľadom nájmu pozemkov. Tak sme prišli s variantom rekonštrukcie časti areálu ešte v tejto sezóne. Mali tu vyrásť tobogany a nerezový bazén. Bohužiaľ, s obcou sme sa nedohodli na úprave nájomnej zmluvy. Preto padlo rozhodnutie, že nebudeme pokračovať ďalej a rokovali sme s obcou, ako kúpalisko dočasne sprevádzkovať. Z nášho pohľadu nie je v súčasnom stave kvalitatívne dostatočne dobré a ekonomické výsledky nie sú také, aby sme mohli pokračovať. Bohužiaľ, sme sa nedohodli. Preto som veľmi rád, že prišla iniciatíva od občanov. Verejný záujem a tlak je taký veľký, že sme sa nakoniec rozhodli kúpalisko sprevádzkovať a otvoriť," povedal Sládek.
      Štyridsaťročné kúpalisko je podľa Štrbu symbolom obce, preto ho veľké sklamanie ľudí z jeho zatvorenia presvedčilo pustiť sa do iniciatívy za jeho otvorenie. "Názory občanov aj cezpoľných boli také, že kúpalisko by malo byť otvorené. Takže som to bral ako povinnosť, aby bolo sprevádzkované. Ľudia v horúcich dňoch brali kúpalisko ako veľkú možnosť prísť s rodinami. Hlavne cena bola veľmi priaznivá, príjemné prostredie, a to ich vždy nalákalo. Pred rokom sme začali rozširovať športové a kultúrne vyžitie. Tento rok plánujeme prispieť ďalšími vecami, ktoré by mohli prilákať ešte väčšie množstvo návštevníkov. Ponúkame viac programov, rokujeme s firmami, ktoré by nám mohli pomôcť," skonštatoval na margo občianskej iniciatívy za otvorenie kúpaliska.
      Starosta Stráňav Jozef Papán uviedol, že dočasné prevádzkovanie kúpaliska obcou počas tejto sezóny odmietli, pretože strata mohla dosiahnuť až 25.000 eur. "Povedali nám, zoberte si to. Ale my by sme prišli o nájom zhruba 7000 eur. My tam máme 1 hektár, 2 hektáre má urbár, to by sme museli vyplatiť. Môže prísť zlé počasie a čo poviem ľuďom, keď nevyberieme za pozemky ani 10.000 eur daň a ja by som 25.000 eur vytvoril stratu. Ako starosta si nemôžem dovoliť v rozpočtovej organizácii takúto stratu vyčleniť, keď sme s tým v rozpočte nerátali. Z tohto dôvodu sme do toho nešli," dodal Papán.
      Obec prenajala spoločnosti Aqua Eden kúpalisko na 70 rokov. "Nájomná zmluva s obcou má momentálne výpovednú lehotu - keď do mája 2016 nebudú postavené všetky stavebné objekty, obec nám môže zmluvu vypovedať. Toto bol problém, aby sme získali úver a mohli pokračovať vo výstavbe. Takisto je problém, ak tu dáme akúkoľvek investíciu a obec nám zmluvu o dva roky vypovie. Bolo by to dosť nešťastné riešenie. Požiadavka, s ktorou sme išli na obec, bola posunúť dobu výstavby o desať rokov," doplnil Sládek.
      Obec nechce podľa Papána zaväzovať rozhodnutím budúce obecné zastupiteľstvo. "Keby sme sa zaviazali, to je skoro dva a pol funkčného obdobia zastupiteľstva. Nájomcovi som povedal, aby si na december pripravil pre nové zastupiteľstvo celú koncepciu. S tým, že trváme na celoročnej prevádzke, alebo sa musia zmeniť zmluvy," uzatvoril starosta Stráňav.

Oznámenie o prevádzke kúpaliska

 

10. júna 2014

Tlačová správa                     

 

Spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy a.s. má záujem o  vybudovanie komplexného športovo-rekreačného areálu v regióne. Od roku 2012 je prevádzkovateľom sezónneho kúpaliska v obci Stráňavy.

Spoločnosť z dôvodu právneho problému vo vzťahu k prenajímateľovi pozemkov - Urbariátu Stráňavy (duplicitný prenájom pozemkov) nemôže začať s výstavbou nových objektov na urbárskych pozemkoch, a preto sme ako dočasný variant etapovitej výstavby plánovali pristúpiť ku kvantitatívnej a kvalitatívnej zmene existujúcej prevádzky dobudovaním a rekonštrukciou bazéna (na nerezový špičkový bazén), zabezpečením ohrevu a filtrácie vody, dobudovaním tobogánov, dojazdového bazéna, nových detských bazénov, rekonštrukciou brodítok a sprách a pod.  (vizualizácie na FaceBook profile aquaeden)

Spoločnosť oslovila niekoľko bánk s cieľom získať úver na komplexnú výstavbu, ktorý nám bol prisľúbený pri zabezpečení bezpečných nájomných zmlúv, ktoré nemôžu byť účelovo vypovedané počas doby splácania úveru. S touto požiadavkou sme sa v decembri 2013 obrátili na zástupcov obce Stráňavy - prvá úprava nájomnej zmluvy vôbec a to v jednom článku – posunutím lehoty výstavby z pôvodných 4 rokov o 10 rokov. Po 5 mesačných rokovaniach sme dostali zamietavé stanovisko od obecného zastupiteľstva.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nedokázala presvedčiť zástupcov obce o zmenách nevyhnutných v existujúcej nájomnej zmluve pre úspešné pokračovanie projektu a nakoľko prevádzka sezónneho kúpaliska v stave v akom je, je ekonomicky nerentabilná, sa spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy, a.s. rozhodla neprevádzkovať sezónne kúpalisko v letnej sezóne 2014. Spoločnosť ponúkla obci prevádzkovať kúpalisko v tomto roku vo vlastnej réžii (ako dočasné riešenie do vyriešenia aktuálnych problémov), avšak obec sa rozhodla uvedenú možnosť odmietnuť.

Ospravedlňujeme sa všetkým návštevníkom za problémy tým vzniknuté, nakoľko ale ani obec nemá záujem o otvorenie kúpaliska v tomto roku za našej spolupráce a pod jej správou, rozhodli sme sa až do konečného doriešenia vzniknutej právnej situácie pozastaviť akékoľvek ďalšie aktivity na tomto projekte.

 

Ing. Ján Sládek

     Predseda predstavenstva

Koniec roka sa blíži

PF 2014

Letná sezóna 2013

Leto je tu v plnej kráse. Horúčavy v meste sú doslova neznesiteľné. Aj vy by ste sa najradšej schladili niekde vo vode? Navštívte termálne kúpalisko AQUA EDEN v obci Stráňavy. V nádhernom prostredí, len 10 km od Žiliny sa príjemne osviežite, oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte.

Termálne kúpalisko AQUA EDEN Stráňavy vám ponúka relax v dvoch bazénoch. Pre plavcov je k dispozícii veľký plavecký bazén (50 x 23,5m). Deti sa výborne zabavia v detskom bazéne s rozmermi 12 x 8 m a hĺbkou 40 cm. Voda na prítoku do obidvoch bazénov má 24 °C, počas letných dní dosahuje teplotu do 26 °C.  V areáli nájdete všetko, čo k dobrému relaxu patrí. Dokonca si môžete prenajať aj slnečník či lehátko. Moderné športoviská zaručujú, že sa v Stráňavách nudiť určite nebudete. Bezplatne je vám k dispozícii betónové ihrisko, na ktorom si môžete zahrať futbal, volejbal, nohejbal alebo akýkoľvek šport na ktorý máte práve chuť. Nadšenci plážového volejbalu určite ocenia kvalitné plážové ihrisko či možnosť zapožičania volejbalovej lopty. Zahrať si môžete aj bedminton. Raketky, košík ani sieť so sebou nosiť nemusíte. V Stráňavách si všetko, čo k hre potrebujete môžete prenajať.

Deti a určite aj ich rodičov poteší udržiavané detské ihrisko s hojdačkami ku ktorým počas leta pribudne bezpečná šmykľavka a závesná hojdačka. Dokonalú zábavu zaručuje aj nafukovací  hrad. Okrem skutočne širokých možností športového vyžitia je pre vás v areáli kúpaliska Eden Stráňavy počas celého leta pripravená rozšírená ponuka jedál a nápojov.
Ak plánujete rodinnú oslavu, grilovačku, či stretnutie s priateľmi, využite výhodnú ponuku prenájmu útulných chatiek, ktoré sa nachádzajú v areáli kúpaliska. Chatky disponujú vlastným ohniskom a pohodlným priestorom na sedenie. Dokonca si môžete zapožičať aj plynový gril.
 

Kúpalisko Stráňavy disponuje príručným parkoviskom, ale jednoducho sa tu dostanete aj autobusovou dopravou. Využiť môžete pravidelné autobusové linky, autobusová zastávka sa nachádza hneď pri kúpalisku.

Aj ceny vstupného vás určite príjemne prekvapia. Ak máte viac ako 15 rokov za celodenné vstupné  zaplatíte 3 eurá. Po 15. hodine zaplatíte dokonca len 1,8 eura. Deti od 6 do 15 rokov, ZŤP a dôchodcovia nad 60 rokov zaplatia za celodenný vstup 1,5 eura. Bezplatný vstup majú deti do 6 rokov.

V priebehu najbližších týždňov bude možné za služby, ktoré v areáli kúpaliska Eden Stráňavy využijete platiť pomocou čipových hodiniek, ktoré dostanete pri vstupe. Rodičia budú môcť nabiť deťom na čipové hodinky určitý kredit a deti si budú môcť za občerstvenie alebo atrakciu zaplatiť samé.

Do konca júna je kúpalisko Eden Stráňavy otvorené počas slnečných dní od 10.00 hod. (počas víkendov od 9.00 hod.) do 19.00 hod.
Počas prázdnin bude kúpalisko počas slnečných dní otvorené od 9.00 hod. do 19.00 hod. (Prevádzkovú dobu si môžete overiť na telefónnom čísle +421 41 59 66 421).

 

Počas celého leta pre vás spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy, a.s. pripravuje kultúrne a spoločenské akcie. Prvá diskotéka sa bude konať v sobotu, 29. Júna 2013. Pripravené sú taktiež zaujímavé športové podujatia - beach volejbaový turnaj, maratón v skákaní na trampolínach a rôzne iné.

 

Všetky aktuálne informácie a novinky nájdete na web stránke spoločnosti - www.aquaeden.sk ako aj na facebookovej stránke AQUA EDEN Stráňavy.