zatvorene

Cenník

Spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy, a.s. od mája 2016 už nie je prevádzkovateľom kúpaliska v Stráňavoch. Napriek našej snahe o predĺženie doby výstavby sme sa s obcou nedohodli na pokračovaní projektu a kúpalisko bolo vrátené do správy obce Stráňavy. Bližšie informácie o novom nájomcovi ako i prevádzke kúpaliska nájdete na stránkach obce.
 
Budova SO-08 - Sezónne občerstvenie a sociálne zázemie je spolu aj s projektovým zámerom na predaj.

 

Vstupné:

Dospelý deň Celodenný vstup od 15 rokov 4,00 €
Dospelý poldeň Vstup od 15 rokov po 15:00 hod 2,40 €
Zľava z ceny    Žiak 6 – 15 rokov 50 %
ZŤP alebo dôchodca od 60 rokov 50 %
Obyvatelia obce Stráňavy 50 %
Deti do 6 rokov 100 %

Požičovné:

Športové potreby Lopta * 3,00 €
Lehátko Požičovné za lehátko * 3,00 €
Slnečník Požičovné za slnečník * 3,00 €
Lehátko a slnečník Požičovné za sadu 4,50 €
Záloha Vratná záloha 10,00 €
Pokuta Strata alebo poškodenie čipu alebo veci 10,00 €

Zakúpením vstupu návštevník súčasne potvrdzuje, že porozumel a súhlasí s návštevným poriadkom.
* obmedzený počet