zatvorene

Ukončenie činnosti

Spoločnosť AQUA EDEN Stráňavy, a.s. od mája 2016 už nie je prevádzkovateľom kúpaliska v Stráňavoch. Napriek našej snahe o predĺženie doby výstavby sme sa s obcou nedohodli na pokračovaní projektu a kúpalisko bolo vrátené do správy obce Stráňavy. Bližšie informácie o novom nájomcovi ako i prevádzke kúpaliska nájdete na stránkach obce.

Budova SO-08 - Sezónne občerstvenie a sociálne zázemie je spolu aj s projektovým zámerom na predaj.